בחיוך·תהיות

יפה שמזהירים…

האזהרה

אבל גם אם חתולים מזהים את שמם המדובר, קשה לי להאמין שלמדו כבר לקרוא עברית. עדיין.

צילום מחצית הדלת

הרי רק להם יש עיניים בגובה הזה…
L